Him Lam Land trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cư dân Him Lam New Star

Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) vừa tiến hành bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các khách hàng sở hữu dự án Him Lam New Star.