Không có nhiều dự án mới mở bán, sản phẩm đất nền tiếp tục khan hiếm

Dù chịu tác động của dịch bệnh lên các hoạt động kinh tế và đời sống, sức cầu của thị trường có suy giảm do áp lực tài chính và tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư. Nhưng xét về dài hạn, tâm lý sở hữu đất nền vẫn còn khá lớn. Khi nguồn cung khan hiếm sẽ đẩy mức giá bán trên thị trường tăng lên.