Bộ TN-MT công bố 5 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đất đai

Theo Quyết định 1686/QĐ-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành, có 5 thủ tục hành chính ban hành liên quan đến lĩnh vực đất đai.