Hải Phòng: Thu ngân sách đạt hơn 40.000 tỷ đồng

Phạm Hường

10/05/2024 09:59

Thông tin từ Cục Thống kê Hải Phòng, ước 4 tháng đầu năm 2024 thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 40.988,9 tỷ đồng, đạt 128,77% so với cùng kỳ năm trước. 

thanh-pho-hai-phong-pld-1715309874.jpg
Thành phố Hải Phòng. Nguồn ảnh: internet

Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 4/2024 ước đạt 7.779,6 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa đạt 3.065,9 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.712,1 tỷ đồng. Ước 4 tháng/2024 thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 40.988,9 tỷ đồng, đạt 38,39% Dự toán Hội đồng nhân nhân thành phố giao và bằng 128,77% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa đạt 22.322,6 tỷ đồng, đạt 49,61% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 210,53% so với cùng kỳ năm trước; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 17.724,3 tỷ đồng, đạt 29,54% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố và bằng 88,93% so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 4/2024 ước đạt 2.831 tỷ đồng. Ước 4 tháng/2024, tổng chi ngân sách địa phương đạt 8.845,7 tỷ đồng, đạt 22,24% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 101,75% so với cùng kỳ năm trước. Trong chi cân đối ngân sách địa phương, chi đầu tư phát triển ước đạt 3.894,9 tỷ đồng, đạt 20,45% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 80,99% so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên đạt 4.630,8 tỷ đồng, đạt 28,81% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 125,51% so với cùng kỳ năm trước. 

Hoạt động đầu tư trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn Ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 3.521,6 tỷ đồng, tăng 9,58% (tương ứng với 307,9 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2023. Chia ra: vốn Ngân sách Nhà nước cấp thành phố ước đạt 2.741,4 tỷ đồng, tăng 8,68%; vốn Ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 626,3 tỷ đồng, tăng 13,10%; vốn Ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 153,9 tỷ đồng, tăng 11,93% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến 20/4/2024 Hải Phòng có 951 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 29,97 tỷ USD. Trong đó, trong khu công nghiệp, khu kinh tế: 547 dự án, vốn đầu tư 26,3 tỷ USD; ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế: 404 dự án, vốn đầu tư 3,67 tỷ USD.

Tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên toàn thành phố tính từ đầu năm đến 20/4/2024 đạt 285,74 triệu USD, trong đó: cấp mới 30 dự án với số vốn cấp mới là 227,20 triệu USD; cấp mới trong khu công nghiệp, khu kinh tế 20 dự án, đạt 211,02 triệu USD, (chiếm 97,88%); cấp mới ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế 10 dự án đạt 16,18 triệu USD (chiếm 7,12%). 

Điều chỉnh tăng vốn đầu tư 14 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm 56,03 triệu USD. Trong đó, trong khu công nghiệp, khu kinh tế 8 dự án, vốn đầu tư tăng 18,3 triệu USD; ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế có 6 dự án, vốn đầu tư tăng là 37,73 triệu USD. 

Thu hút thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 9 lượt, số vốn đầu tư đăng ký: 2,52 triệu USD. Trong khu công nghiệp, khu kinh tế: 01 lượt, vốn đầu tư đăng ký 0,01 triệu USD; ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế: 08 lượt, đăng ký 2,51 triệu USD.

Phạm Hường
Bạn đang đọc bài viết "Hải Phòng: Thu ngân sách đạt hơn 40.000 tỷ đồng" tại chuyên mục Cần biết.