Nghẽn lệnh, thiếu minh bạch thông tin: Bàn tay vô hình trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang bị chi phối?

Theo các chuyên gia được Vietnam Report khảo sát, hiện tượng nghẽn lệnh, lỗi mạng là một yếu tố rủi ro thị trường, khiến người tham gia cảm thấy giống như bị bàn tay vô hình chi phối. Bên cạnh đó, sự hiện diện của nhiều "đội lái" khiến giá cổ phiếu chưa phản ảnh đúng thực tế của doanh nghiệp, cùng với đó các thông tin như lãnh đạo công bố mua cổ phiếu lại mang bán đã gây ra nhiễu loạn thông tin và lũng loạn về giá cổ phiếu.