Saigonbank sẽ bán khớp lệnh gần 8,3 triệu cổ phần Ngân hàng Bản Việt sau hai lần đấu giá không có người mua

Số lượng cổ phiếu BVB mà Saigonbank đăng ký bán tương đương 2,25% số cổ phần lưu hành của Viet Capital Bank. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 3/11 đến ngày 2/12.