VietinBank muốn giữ lợi nhuận năm 2021 để chia cổ tức bằng cổ phiếu

Lưu Hằng

10/04/2022 14:32

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank-mã CTG) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong đó điểm đáng chú ý là ngân hàng muốn dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

vietinbank-1649575894.jpg
VietinBank dự kiến sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ năm 2021 là hơn 9.624 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo đó, VietinBank cho biết lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2021 của ngân hàng là 13.622 tỷ đồng. Sau khi trích các quỹ bắt buộc và quỹ khen thưởng phúc lợi, lợi nhuận còn lại của ngân hàng là 9.624 tỷ đồng và VietinBank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Vốn điều lệ của VietinBank đã được tăng từ 37.234 tỷ đồng lên 48.057 tỷ đồng trong năm 2021 nhờ chia cổ tức bằng cổ phiếu. Nếu thực hiện chia cổ tức xong, vốn điều lệ ngân hàng sẽ có thể tăng thêm khoảng 20%.

Báo cáo tiến độ sử dụng hơn 6.513 tỷ đồng thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng, VietinBank cho biết đã sử dụng toàn bộ để cho vay đối với các ngành gồm ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt; ngành công nghiệp chế biến chế tạo và ngành khai khoáng, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động trong kinh doanh.

Năm 2022, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5%-10%. Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo phê duyệt của ngân hàng Nhà nước. Nguồn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 8%-10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 1,8%.

Vietinbank cũng lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lợi nhuận năm 2022 của VietinBank có thể đạt trên 19.300 tỷ đồng.

Năm 2021, VietinBank đạt 17.589 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm trước; tổng tài sản đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,13 triệu tỷ đồng.

Lưu Hằng