Sau vụ Tân Hoàng Minh và lệnh nóng từ Ủy ban Chứng khoán, nhiều doanh nghiệp nháo nhào mua lại trái phiếu trước hạn

Minh Quân

24/05/2022 07:12

Sau vụ hủy bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu trị giá gần 10.000 tỷ đồng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh và có lệnh nóng từ Uỷ ban chứng khoán Nhà nước là xử nghiêm vi phạm phát hành trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tiếp tục được các doanh nghiệp thực hiện với khối lượng lớn.

trai-phieu-doanh-nghiep-1653349404.jpg
Khối lượng trái phiếu được mua lại trong tháng 4/2022 là 11.900 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua lại trong cả quý 1/2022. 

Theo Bộ Tài chính, trong quý 1, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt 138.809 tỉ đồng, chủ yếu phát hành trong tháng 1, trước thời điểm Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10.11.2021 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực. Còn trong tháng 2 và tháng 3, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giảm dần.

Cũng trong quý 1/2022, doanh nghiệp bất động sản và xây dựng là hai nhóm phát hành nhiều nhất, chiếm lần lượt 50,98% và 18,87%. Riêng nhóm các ngân hàng thương mại chỉ chiếm tỷ trọng 4,85%...

Đến tháng 4, sau khi có những thông tin về việc hủy các đợt phát hành trái phiếu của 3 công ty liên quan đến Tân Hoàng Minh, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sụt giảm mạnh, chỉ đạt mức khoảng 30.000 tỉ đồng, giảm sâu 33% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành chiếm 63,4% còn trái phiếu của nhóm bất động sản đảo chiều sụt giảm, chỉ chiếm tỷ trọng 11,6%.

Tuy nhiên, sau vụ hủy bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu trị giá gần 10.000 tỷ đồng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh và có lệnh nóng từ Uỷ ban chứng khoán Nhà nước là xử nghiêm vi phạm phát hành trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn được các doanh nghiệp nháo nhào thực hiện.

Đáng chú ý, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tiếp tục được các doanh nghiệp thực hiện với khối lượng lớn. Nếu như cả quý 1/2022, khối lượng mua lại trước hạn là 12.800 tỉ đồng thì tính đến cuối tháng 4, tổng khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn là 24.700 tỉ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, khối lượng trái phiếu được mua lại trong tháng 4 là 11.900 tỉ đồng, tương đương khối lượng mua lại trong cả quý 1/2022.

BIDV công bố mua lại hàng ngàn tỷ đồng trái phiếu

Ngày 10/5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

Mã Trái phiếu

Khối lượng mua lại

Ngày mua lại

BID2_RL_20.18

615 tỷ đồng

11/06/2022

BID2_RL_20.28

1.000 tỷ đồng

22/06/2022

BID2_RL_20.29

1.000 tỷ đồng

23/06/2022

BID2_RL_20.30

1.000 tỷ đồng

24/06/2022

BID2_RL_20.31

400 tỷ đồng

25/06/2022

BID2_RL_20.32

491 tỷ đồng

26/06/2022

BID2_RL_20.36

260 tỷ đồng

16/07/2022

BIDL2027039

342 tỷ đồng

30/07/2022

 

Phương thức tổ chức mua lại: mua lại theo quyền mua lại trước hạn của Tổ chức phát hành. Đây là trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành. Lãi suất trái phiếu: Lãi suất thả nổi = Lãi Suất Tham Chiếu + 0,7% /năm

Gelex hoàn tất mua lại 300 tỉ đồng trái phiếu

Tổng công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam (GELEX, mã GEX) do ông Nguyễn Văn Tuấn làm Tổng giám đốc vừa công bố hoàn tất mua lại 300 tỉ đồng trái phiếu có mã GEXH2124001. Số trái phiếu này được phát hành vào ngày 19.5.2021 có kỳ hạn 3 năm, kéo dài đến ngày 19.5.2024 với lãi suất cố định là 8,5%/năm. Giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu (100 triệu đồng/trái phiếu) cộng với tiền lãi trái phiếu tính theo số ngày thực tế.

Tính đến hết quý 1/2022, vay và nợ thuê tài chính của GELEX hơn 22.773 tỉ đồng, chiếm 57% nợ phải trả. Khoản mục này làm chi phí lãi vay tăng cao, cùng với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ. Trong đó, vay ngân hàng khoảng 14.779 tỉ đồng và vay bằng trái phiếu dài hạn khoảng 6.769 tỉ đồng. Chỉ riêng năm 2021, GELEX đã phát hành hai đợt trái phiếu và huy động 1.800 tỉ đồng. 

Năm Bảy Bảy mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu của mình

Tương tự,  Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE – Mã: NBB) cũng vừa thông báo kết quả mua trái phiếu trước hạn. Theo đó, NBB vừa mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu để giảm xuống từ 350 tỷ đồng về còn 300 tỷ đồng trong đợt phát hành tháng 6/2021, thời gian mua lại từ 9/5 đến 12/5. Đây là trái phiếu phát hành ngày 11/6/2021, đáo hạn ngày 11/6/2024 và mã trái phiếu là NBBH2124001. Như vậy, NBB đã thực hiện mua lại một phần trái phiếu phát hành sau gần 1 năm.

Trong quá khứ, NBB cũng từng phải lại 50 tỷ trái phiếu trước hạn sau 3 tháng phát hành. Cụ thể, ngày 20/9/2021, NBB mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu sau hơn 3 tháng phát hành cho HDBank. Đây là một phần trong lô trái phiếu 490 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 11/6/2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có lãi suất cố định 11% trong năm đầu tiên, các kỳ trả lãi tiếp theo là định kỳ 6 tháng/lần với lãi suất tối thiểu 11%/năm.

Trái phiếu được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản, quyền tài sản tại dự án Khu Dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi; quyền phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa NBB và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm; các cổ phiếu do công ty CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) sở hữu; và các tài sản khác.

Sau vụ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của các doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh của đại gia Đỗ Anh Dũng, vấn đề trái phiếu doanh nghiệp bất động sản trở thành chủ đề nóng.

Theo Bộ Xây dựng nhận định, nhiều doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu lớn gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, có trường hợp gấp 40 lần vốn chủ sở hữu gây rủi ro cho thị trường. Kỳ hạn phát hành trái phiếu ngắn, khoảng 3-5 năm nhưng lại huy động vốn để thực hiện các dự án kéo dài trên 5 năm nên rủi ro với nhà đầu tư là không nhỏ.

Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo cho trái phiếu doanh nghiệp thường là dự án bất động sản, nhưng công tác định giá tài sản đảm bảo lại không sát với thực tế, cao hơn giá trị thực, gây nhiều rủi ro cho nhà đầu tư mua trái phiếu bất động sản.

Minh Quân