Nhiều khả năng NHNN sẽ không giảm lãi suất điều hành trong quý IV

Nguyên nhân được chỉ ra là do dư địa để giảm của lãi suất điều hành không còn lớn, trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp cũng như sự hồi phục kinh tế vẫn đang chưa chắc chắn. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ trong quý IV/2021 vẫn tiếp tục duy trì nới lỏng để hỗ trợ cho nền kinh tế.