Bộ Tài chính yêu cầu báo cáo việc tái áp dụng lô 10 cổ phiếu tại HoSE

Bộ Tài chính yêu UBCKNN khẩn trương báo cáo việc áp dụng lô tối thiểu 10 cổ phiếu như trước đây để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.