Trao giải thưởng dịch vụ tài chính tiêu biểu cho 20 doanh nghiệp

Sáng 7/10, IDG Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2021 cho 20 doanh nghiệp.