Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% các khoản phí, lệ phí cho đến hết năm

Mai Ngọc

05/06/2023 05:38

Theo đó, Bộ Tài chính đang xin ý kiến các bộ, ngành về dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí.

Mục đích của Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, dự kiến áp dụng từ 1/7 đến 31/12/2023.

Dự thảo thông tư cũng liệt kê 36 khoản phí, lệ phí được giảm 50% mức thu so với quy định hiện hành, và dẫn chiếu cụ thể các thông tư để làm cơ sở áp dụng.

cac-loai-thue-doanh-nghiep-phai-nop-dau-nam-2020-1701094046-1685918198.jpeg
Ảnh minh hoạ.

Đơn cử, giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Mức giảm này so với quy định tại Thông tư số 33/2018.

Phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài chỉ thu 50% mức quy định tại Thông tư số 232/2016; lệ phí sở hữu công nghiệp cũng như vậy trên cơ sở biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016.

Tương tự, việc giảm lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được thực hiện trên cơ sở quy định tại Thông tư số 259/2016; phí trong chăn nuôi cũng giảm trên cơ sở Thông tư số 24/2021...

Các thông tư này quy định về phí, lệ phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau, nhưng đều do Bộ Tài chính ban hành trên cơ sở thống nhất ý kiến với bộ quản lý chuyên ngành.

Mai Ngọc