Bất động sản và chứng khoán trong trung hạn sẽ vẫn ổn nhờ sự chống lưng của nền kinh tế

Sau bài viết của tôi về Case Evergrande khó tạo ra sụp đổ thị trường tài chính và Bất động sản thế giới, và càng không tác động (nhiều) đến thị trường BĐS Việt Nam; thì nhiều anh em quan tâm muốn tôi nói thêm về tác động đến TTCK và BĐS Việt Nam.