Ra mắt MGi #1 Realtor Platform – Nền tảng thông minh phục vụ cộng đồng môi giới bất động sản tăng hiệu suất bán hàng

Sáng ngày 8/6/2022, Công ty Cổ phần Công nghệ Bất động sản MGI (MGi PropTech) chính thức ra mắt MGi #1 Realtor Platform - nền tảng công nghệ kết nối cộng đồng môi giới bất động sản tại Việt Nam và thế giới.