Bất động sản nghỉ dưỡng sẽ như thế nào sau đại dịch Covid-19?

Trong thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 như một cú đấm thép ghim mạnh vào ngành du lịch và một trong những loại hình bất động sản bị tác động mạnh nhất của ngành du lịch chính là bất động sản nghỉ dưỡng.