Doanh nghiệp bất động sản "đau đầu" vì bị nhái thương hiệu

Tập đoàn Hưng Thịnh (Quận 3) đã có thông tin chính thức về tình trạng "nhái" tên thương hiệu này gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Tập đoàn.