Em trai Chủ tịch Licogi 13 bị phạt 190 triệu đồng vì lướt sóng cổ phiếu LIG không báo cáo

Bảo Hân

17/12/2021 13:41

Ông Bùi Văn Sinh, em trai ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch HĐQT CTCP Licogi 13 (Mã: LIG) 13 bị xử phạt số tiền 190 triệu đồng do sai phạm trong giao dịch cổ phiếu LIG.

licogi13-tower-1639723091.jpg
 

Ngày 10/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Văn Sinh do những vi phạm hành chính trong giao dịch cổ phiếu LIG.

Ông Bùi Văn Sinh, em trai ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch HĐQT CTCP Licogi 13 (Mã: LIG), đăng ký mua 200.000 cổ phiếu LIG từ ngày 26/5 đến ngày 31/5.

Tuy nhiên, ông Sinh đã mua 129.100 cổ phiếu LIG vào ngày 21/5/2021 và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) không nhận được báo cáo kết quả giao dịch. Đồng thời, ngày 27/5, ông Bùi Văn Sinh đã thực hiện bán 129.100 cổ phiếu LIG (bán trong khoảng thời gian đăng ký mua).

Theo đó, ông Bùi Văn Sinh bị 80 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin, 80 triệu đồng do không công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch và 30 triệu đồng do người có liên quan đến người nội bộ thực hiện đồng thời mua và bán chứng khoán trong thời gian đăng ký giao dịch.

Như vậy, tổng số tiền mà ông Sinh bị phạt là 190 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13/12, UBCKNN đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch Everland (HoSE: EVG) với tổng số tiền 170 triệu đồng.

Cụ thể, ông Lê Đình Vinh bị phạt 85 triệu đồng do kiêm nhiệm cả hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc của cùng một công ty đại chúng.

Ngoài ra, ông Vinh còn bị phạt 85 triệu đồng do thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận theo quy định của pháp luật. Vị lãnh đạo đã ký, thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư với Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh (có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Everland tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020) khi chưa được ĐHĐCĐ thông qua.

Bảo Hân