Nhiều doanh nghiệp bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt

Quý Quý

19/11/2021 18:23

Từ đầu tháng 11 đến nay, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều doanh nghiệp.

chung-khoan-xu-phat-vi-pham-1637320618.jpg
Nhiều doanh nghiệp bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Vinavico (UPCoM: CTA) và CTCP Hestia (UPCoM: HSA). Hai doanh nghiệp này bị phạt lần lượt 100 triệu đồng và 85 triệu đồng do không công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Vinavico bị phạt do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên các năm 2018, 2019; báo cáo tài chính (BCTC) bán niên các năm 2017, 2018, 2019 đã được soát xét; BCTC các năm 2017, 2018, 2019, 2020 đã được kiểm toán; BCTC các quý II,III,IV năm 2018; BCTC quý I năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2018, 2019; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2018, 2019; BCTC các quý II, III năm 2019.

Cùng với đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với quyết định ngày 27/01/2016 của Cục thuế Hà Nội về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Vinavico).

Trong khi đó, Hestia không công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

UBCKNN cũng xử phạt CTCP Hưng Phú 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực. Ngày 9/6/2017, UBCKNN đã có công văn yêu cầu công ty đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UPCoM. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện đăng ký giao dịch.

Vào ngày 12/11/2021, Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 324/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Capital (tên cũ là Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang; mã: TGG).

Theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP), UBCKNN phạt quyết định phạt tiền 60 triệu đồng đối với Louis Capital vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý IV/2019 theo quy định.

Đồng thời, UBCKNN phạt tiền 85 triệu đồng đối với vi phạm: Công bố thông tin sai lệch tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý IV/2019, theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, theo báo cáo công bố ngày 16/3/2020, Công ty trình bày khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn (Công ty Hoà Sơn) là khoản đầu tư vào công ty liên kết, tuy nhiên tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ biểu quyết tại Công ty Hòa Sơn là 66%, Thanh tra UBCK cho rằng điều này là chưa phù hợp với quy định tại khoản 9 Chuẩn mực kế toán số 25 về BCTC hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Với các sai phạm trên, UBCKNN yêu cầu Louis Capital buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch, quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Thanh tra UBCKNN ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại Việt Nam (HNX: CTX) và Tập đoàn MBG (HNX: MBG).

Theo đó, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại Việt Nam bị phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đối với Tập đoàn MBG, đơn vị này bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Tập đoàn MBG công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu gồm thông báo ngày 10/3/2020 về doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 2019; giải trình Báo cáo tài chính quý II/2021.

Trước đó ngày 01/11/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 278/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Nguyên nhân do Sông Đà 1.01 không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Sông Đà 1.01 không công bố thông tin đến UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018, năm 2019, năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019, năm 2020 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2018 và năm 2019; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: văn bản giải trình theo yêu cầu của UBCKNN về vấn đề phản ánh của báo chí, công văn số 11/CV-SĐ 1.01 ngày 21/6/2019 thông báo tình hình Dự án Tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp Vinafor (nay là tòa nhà Tokyo Tower), Báo cáo tài chính (quý I, II, III/2019 và quý I, II, III/2020), Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019 và năm 2020; tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, năm 2021

Quý Quý