Kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm

minhtam

30/09/2020 19:08

Tổng cục Thống kê vừa công bố dữ liệu kinh tế 9 tháng năm 2020 - giai đoạn nền kinh tế chịu tác động một phần bởi dịch COVID-19.

gg
gg
hh
h
hh
hhh
Số liệu: Tổng cục Thống kê

Thiết kế: Hiếu Nguyễn

minhtam
Bạn đang đọc bài viết "Kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm" tại chuyên mục Kinh tế xanh. Mọi thông tin xin gọi hotline (0779.74.46.66) hoặc email (toasoan@nhaquanly.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin