Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh năm 2024

Thanh Minh

18/06/2024 13:12

Sáng ngày 18/6, tại Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh, Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tỉnh Tây Ninh năm 2024.

toan-canh-20240618052201pm-1718690844.jpeg
Hơn 50 học viên của Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tỉnh Tây Ninh năm 2024. (Ảnh: Thọ Kỳ)

Tham dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh Tây Ninh, có sự hiện diện của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Long Giang - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; TS. Phạm Ngọc Hải - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Về phía Học viện Chính trị khu vực II, có sự tham dự của PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Phạm Thành Long - Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo, cùng 56 học viên của lớp học.

c-mai-20240618052159pm-1718690860.jpeg
PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại Lễ khai giảng. (Ảnh: Thọ Kỳ)

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai khẳng định, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác cán bộ, là yêu cầu khách quan trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng thời, PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình bồi dưỡng nhằm: Cập nhật kiến thức mới để nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố nền tảng tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị; Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn;

Bổ sung những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn trên các lĩnh vực để nâng cao trình độ và tư duy, tăng cường khả năng phân tích, dự báo tình hình; Hoàn thiện kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

PGS, TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai mong muốn: Đầu tiên, Ban tổ chức lớp học thường xuyên bám sát kế hoạch học tập, bảo đảm thực hiện tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình khoá học. Thứ hai, các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tự giác, gương mẫu, nỗ lực trong học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy và kế hoạch học tập; Tập trung và dành nhiều thời gian nghiên cứu, trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, địa phương. Từ đó, vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại đơn vị, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

dia-phuong-20240618052200pm-1718690860.jpeg
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại Lễ khai giảng. (Ảnh: Thọ Kỳ)

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Nguyễn Mạnh Hùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh, năm 2024 là năm toàn Đảng, toàn dân, hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở tập trung toàn lực cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra trong nhiệm kỳ này, cũng đồng thời là năm tập trung nỗ lực để chuẩn bị tốt nhất cho mọi mặt công tác tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của địa phương và sự mong đợi của các đồng chí học viên, phù hợp với tình hình thực tiễn, Tỉnh ủy Tây Ninh và Học viện Chính trị khu vực II đã xây dựng chương trình học tập với 12 chuyên đề, nội dung liên quan chặt chẽ tới những yêu cầu đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Các chuyên đề được trình bày bởi các báo cáo viên là lãnh đạo địa phương, các nhà khoa học có uy tín, đã hoặc đang giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý của Ban Nội chính Trung ương, Viện Kinh tế Việt Nam, Trường Quân sự Quân khu VII, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện chính trị khu vực II.

Thanh Minh