Huy động mọi nguồn lực hoàn thành chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho 100% hộ nghèo trên toàn quốc

Hạ Anh

24/01/2024 15:18

Ngày 24/1, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức nhằm thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công tác trong năm 2024.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, cùng với những thành tựu to lớn của đất nước, năm 2023, hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là 10 sự kiện nổi bật đã được hệ thống Mặt trận bình chọn từ cơ sở.

Tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét và thông qua dự thảo báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; Dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về công tác nhân sự.

hoi-nghi-uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam-pld-1706084337.jpg
Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trong năm qua với sự nỗ lực không ngừng, chủ động, sáng tạo, Mặt trận các cấp đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ với 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu. Trong đó, nổi bật là Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tác phẩm có giá trị về tư tưởng - lý luận và thực tiễn, ngay sau khi ra mắt đã có sức lan tỏa, được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đón nhận, đánh giá cao.

Cùng với đó, Bộ Chính trị ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến tổ chức, bộ máy hoạt động của MTTQ Việt Nam. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 với nhiều điểm mới quan trọng.

MTTQ Việt Nam tổ chức phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), đến nay đã cơ bản hoàn thành 5.000 nhà cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, vượt tiến độ dự kiến trước 3 tháng...

ba-nguyen-thi-thu-ha-pld-1706084337.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm Ủy ban MTTQ Việt Nam về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tập trung lựa chọn ưu tiên, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.

Do đó, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Ủy ban tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nội dung tập trung triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025 và đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; MTTQ Việt Nam phối hợp với Chính phủ phát động Cuộc vận động “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” để phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái của dân tộc, huy động mọi nguồn lực hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo trên toàn quốc” – Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà thông tin.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai – Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nước ta đã vượt qua khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Trong kết quả này có sự đóng góp to lớn, quan trọng của MTTQ các cấp. MTTQ đã ngày càng chú trọng làm tốt vai trò là liên minh chính trị, hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên, trong thành viên cá nhân, tạo được sức ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân. 
Đồng thời phát huy vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân. Chất lượng giám sát, phản biện xã hội đã được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân.

ba-truong-thi-mai-pld-1706084337.jpg
Bà Trương Thị Mai – Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thay mặt Ban Thường trực trình bày Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về việc hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư về việc giới thiệu bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1, TP. HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 và điều động, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Hạ Anh