Hoàng Anh Gia Lai của “Bầu Đức” dời ngày trả tiền trái phiếu sang quý 2/2023

Mai Ngọc

03/01/2023 09:49

Theo đó, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có số tiền lãi phải thanh toán hơn 140.3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số tiền gốc phải thanh toán là 881 tỷ đồng, có ngày thanh toán theo lịch trả nợ là 30/12/2022. Tổng số tiền lãi và gốc trái phiếu cần thanh toán hơn 1,021 tỷ đồng.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HAG) vừa công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi với lô trái phiếu có mã HAGLBOND16.26.

Theo đó, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có số tiền lãi phải thanh toán hơn 140.3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số tiền gốc phải thanh toán là 881 tỷ đồng, có ngày thanh toán theo lịch trả nợ là 30/12/2022. Tổng số tiền lãi và gốc trái phiếu cần thanh toán hơn 1,021 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HAG sẽ dời ngày thanh toán dự kiến sang quý 2/2023. Cụ thể, nguồn tiền mà HAG dùng để thanh toán trái phiếu là từ khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HNG) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của tập đoàn.

321300869-725924368752040-6637867824364215367-n-1672714121.jpeg
HAG không thể thực hiện việc trả nợ trái phiếu đúng như hạn.

Trước đó, trong thông cáo phát đi đầu tháng 10, HAG cho biết công ty có 2 khoản trái phiếu gồm dư nợ 5,271 tỷ đồng, phát hành ngày 30/12/2016 và đáo hạn ngày 30/12/2026; dư nợ 300 tỷ đồng, phát hành ngày 18/6/2012 và đáo hạn ngày 30/9/2023. Hiện tại, cả 2 khoản trái phiếu trên đều có đầy đủ tài sản bảo đảm cho dư nợ hiện tại.

Về tình hình kinh doanh, thông tin từ HAG công bố vào ngày 8/12 thì doanh nghiệp này tiêu thụ được 37.780 con heo thịt và ngành cây ăn trái tiêu thụ 26.661 tấn (chuối xuất khẩu 11.780 tấn; chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc 14.881 tấn).

Kết thúc tháng 11, Hoàng Anh Gia Lai đạt 450 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 3% so với tháng 10/2022. Trong đó mảng chăn nuôi đạt 213 tỷ đồng, mảng cây ăn trái đạt 205 tỷ đồng, mảng phụ trợ đạt 32 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tháng 11/2022 đạt 114 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với tháng 10/2022.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai tiêu thụ được 243.050 con heo thịt; 268.085 tấn cây ăn trái (chuối xuất khẩu đạt 151.053 tấn; chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc 117.032 tấn). HAGL thu về 4.100 tỷ đồng doanh thu thuần, trong đó mảng chăn nuôi đạt 1.349 tỷ đồng, mảng ăn trái đạt 2.132 tỷ đồng, mảng phụ trợ đạt 619 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1.115 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm đề ra trong năm 2022.

Mai Ngọc