Không đủ cổ đông tham dự, ĐHĐCĐ bất thường của Tập đoàn Hòa Bình diễn ra bất thành

Văn Đức

26/08/2023 13:22

Theo kế hoạch, sáng nay 26/8, Tập đoàn Hoà Bình sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023, tuy nhiên do không đủ số cổ đông tham dự theo quy định nên công ty đã thông báo huỷ họp. Dự kiến ĐHĐCĐ bất thường lần 2 sẽ được Tập đoàn Hòa Bình thông báo trong thời gian tới.

Sáng nay (ngày 26/8), Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023, theo hình thức trực tuyến.

Theo kế hoạch mà Hòa Bình công bố, đại hội dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ sáng, song tới gần 10 giờ buổi họp vẫn chưa thể tiến hành do số lượng cổ phần tham dự họp chưa đủ theo quy định (trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết).

Do đó, đại diện phía Hòa Bình tuyên bố đại hội lần 1 không thể tiến hành, dự kiến HĐQT công ty sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 trong thời gian tới, thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau đến các cổ đông.

1-1693030187.png
Không đủ cổ đông tham dự, ĐHĐCĐ bất thường của HBC bất thành sau gần hai tiếng chờ đợi. (Trong ảnh: Đại diện Tập đoàn công bố buổi họp bất thành ngày 26/8).

Theo các tài liệu đã được công bố, tại đại hội lần này, Hòa Bình dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến thu được theo mệnh giá là 2.740 tỷ đồng.

Với 274 triệu cổ phiếu trên, Hòa Bình sẽ chia ra làm 3 phương án phát hành, thứ nhất, Hoà Bình dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 107 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho các chủ nợ của công ty, nhằm hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất.

Tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1 (tức mỗi 12.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phát hành thêm). Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất như kế hoạch, Hòa Bình sẽ hoán đổi được 1.284 tỷ đồng nợ. Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ được xóa bỏ, các chủ nợ sẽ trở thành cổ đông của Hòa Bình.

Tiếp theo, Hòa Bình sẽ chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 với tối đa 120 triệu cổ phiếu, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán trong đợt này là nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất, công ty sẽ thu được khoảng 1.440 tỷ đồng từ thương vụ này. Theo Hòa Bình, số tiền thu được sẽ được công ty dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn kinh doanh.

Cuối cùng, Hoà Bình sẽ chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 với tối đa 47 triệu cổ phiếu, giá chào bán cũng là 12.000 đồng/cp, dự thu 564 tỷ đông. Số tiền thu được này dự kiến sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho doanh nghiệp. Thời gian dự kiến là sau khi hoàn tất chào bán riêng lẻ đợt 1 ít nhất 6 tháng.

Nếu cả ba đợt phát hành trên thành công, vốn điều lệ của Hòa Bình sẽ tăng từ 2.741 tỷ đồng lên mức 5.481 tỷ đồng. 

Trong năm 2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với doanh thu 12.500 tỷ đồng, trong đó doanh thu ghi nhận từ backlog là 7.500 tỷ đồng, doanh thu hợp đồng mới 2.000 tỷ đồng, doanh thu từ xuất khẩu vật liệu xây dựng 1.300 tỷ đồng,... Lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng.

Văn Đức