Cả nước có 2.200 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Trung Kiên

20/10/2021 08:09

Tính đến nay, cả nước có khoảng 18.327 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và 79 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó có 2.200 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp.

hop-tac-xa-1634690644.jpg
Cả nước hiện có khoảng 2.300 hợp tác xã nông nghiệp đã thành lập doanh nghiệp, trong đó 2.200 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp...


Ngày 19/10, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo báo cáo của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), từ năm 2013 đến nay, số lượng hợp tác xã nông nghiệp tăng nhanh, trung bình mỗi năm tăng gần 800 hợp tác xã. Riêng giai đoạn 2017-2021 tăng gấp hơn 3 lần giai đoạn 2012-2016.

Cả nước hiện có khoảng 2.300 hợp tác xã nông nghiệp đã thành lập doanh nghiệp, trong đó 2.200 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp... Ước tính đến hết năm nay, cả nước sẽ có khoảng 18.327 hợp tác xã nông nghiệp và 79 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Như vậy, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, số lượng hợp tác xã nông nghiệp đã tăng thêm 12.569 hợp tác xã.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan khẳng định, phát triển hợp tác xã sẽ tạo ra sức mạnh đa chiều. Bởi theo Bộ trưởng, trong bối cảnh hiện nay ngoài việc thu hút đầu tư nước ngoài thì cũng cần chú ý đến tăng cường sức mạnh nội tại. Cùng với sức mạnh của doanh nghiệp thì cũng cần chú ý đến kinh tế tập thể và hợp tác xã.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương quan tâm thực sự đến phát triển hợp tác xã, coi hợp tác xã là một phần của kinh tế nông thôn, là một phần không thể tách rời của kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn. Theo Bộ trưởng, xây dựng các hợp tác xã là xây dựng sự hợp tác để cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông nghiệp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, ngành nông nghiệp sẽ thu hút đầu tư công về hạ tầng logictics cho hợp tác xã để các hợp tác xã nâng cao năng lực, bà con nông dân kết nối với nhau. Bộ đang chuẩn bị trình Chính phủ chương trình logictics cho ngành nông nghiệp để hạn chế ảnh hưởng của việc đứt gãy chuỗi cung ứng qua những đại dịch, thiên tai, trong đó hợp tác xã sẽ là nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng.

“Nhà nước đầu tư nông nghiệp sẽ không thành công nếu không có hợp tác xã, đầu tư khoa học công nghệ cho nông nghiệp mà không có hợp tác xã cũng không thành công. Muốn đa dạng hóa sản phẩm kể cả đầu vào và đầu ra thì không có cách nào khác phải có sự tham gia của hợp tác xã”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Trung Kiên