HSBC dự báo GDP Việt Nam năm 2021 chỉ có thể tăng trưởng 3,5-4%

HSBC Việt Nam đặt ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021, trong đó dự báo GDP chỉ có thể tăng trưởng 3,5-4%, thấp hơn rất nhiều mức ngân hàng này đưa ra vào cuối năm ngoái, với 7,1%.