Lệ Thủy (Quảng Bình): Phấn đấu đưa 3 xã về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023

Nhật Lệ

16/11/2023 17:43

UBND huyện Lệ Thuỷ đang phấn đấu đến năm 2025 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã về đích nông thôn mới nâng cao. Riêng trong năm 2023, xã Ngư Thủy Bắc cán đích nông thôn mới và 3 xã Mai Thủy, Phong Thủy, Xuân Thủy về đích nông thôn mới nâng cao.

ocop-1-1710580950.jpeg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với huyện Lệ Thủy về tình hình xây dựng nông thôn mới.

Sáng ngày 16/11/2023, ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với UBND huyện Lệ Thủy và đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. 

Sau hơn 10 năm thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lệ Thủy trong từng giai đoạn đã đạt những kết quả quan trọng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn; hệ thống cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại; tình hình an ninh, trật tự xã hội ổn định; chính sách an sinh xã hội ngày càng được quan tâm thực hiện; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. 

ocop-2-1710580950.jpeg
Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình thông tin về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đến nay, huyện Lệ Thủy đã đạt được 379 lượt tiêu chí, bình quân đạt 15,7% tiêu chí/xã; 19/24 xã được công nhận đạt chuẩn, chiếm 79,16%; 7 khu dân cư được công nhận kiểu mẫu, 89 vườn mẫu, 3 đoạn đường kiểu mẫu và 1 hợp tác xã kiểu mẫu. Đặc biệt, toàn huyện đang phấn đấu đến năm 2025 có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã về đích NTM nâng cao; riêng trong năm 2023, xã Ngư Thủy Bắc cán đích NTM và 3 xã Mai Thủy, Phong Thủy, Xuân Thủy về đích NTM nâng cao.  

ocop-3-1710580950.jpeg

Đối với Chương trình OCOP, trên địa bàn huyện hiện có 31 sản phẩm, trong đó 23 sản phẩm đạt OCOP 3 sao (19 sản phẩm đã có quyết định công nhận, 4 sản phẩm đang chờ quyết định công nhận của UBND tỉnh năm 2023); 8 sản phẩm OCOP 4 sao (4 sản phẩm đã được công nhận, 4 sản phẩm đang chờ UBND tỉnh đánh giá của năm 2023).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM; đồng thời bàn các giải pháp chỉ đạo, điều hành, huy động nguồn lực, công tác tuyên truyền; đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển sản xuất, triển khai Chương trình OCOP gắn với lợi thế của vùng, miền…

ocop-4-1710580928.jpeg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm Hợp tác xã Sản xuất tinh bột nghệ Hiền Thuấn, thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình OCOP của huyện Lệ Thủy thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu huyện Lệ Thủy tiếp tục chỉ đạo các xã giữ vững tiêu chí NTM đã đạt được, tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ những xã đang phấn đấu về đích NTM; rà soát lại tiêu chí về nhà văn hóa phù hợp với tình hình thực tế; có kế hoạch lồng ghép nguồn vốn Chương trình MTQG hợp lý. Xây dựng chi tiết kế hoạch, lộ trình để hoàn thiện tiêu chí chưa đạt; quan tâm xây dựng sản phẩm OCOP ở địa phương…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế giai đoạn trước và quyết tâm hướng đến xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm mô hình nuôi lợn sinh sản theo hướng hữu cơ của gia đình ông Trần Quốc Biên ở thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc và Hợp tác xã Sản xuất tinh bột nghệ Hiền Thuấn ở thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy. 

Nhật Lệ