Nhiều doanh nghiệp chốt trả cổ tức bằng tiền, cao nhất 20%

Quý Quý

13/11/2021 18:55

Trong những ngày cuối năm, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có hàng chục doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền trên các sàn HOSE, HNX và UPCOM

co-tuc-1636803728.jpg
Hàng loạt doanh nghiệp tiếp tục chi hàng trăm tỉ đồng trả cổ tức cho cổ đông trong những ngày cuối năm.

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Mã chứng khoán: SGR) vừa thông báo 30.11 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 thông qua. Với gần 60 triệu cổ phiếu lưu hành, dự kiến SGR phải chi gần 90 tỉ đồng để hoàn thành nghĩa vụ trả cổ tức 2020.

Công ty Cổ phần FECON (Mã chứng khoán: FCN) thông báo ngày 16/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 300 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 30/12/2021. Với hơn 125 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến FECON sẽ phải chi ra gần 38 tỷ đồng thực hiện thanh toán cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Ngày 17/11 tới đây Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (Mã: GDT) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán 26/11/2021. Với hơn 17,7 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Gỗ Đức Thành sẽ phải chi hơn 35,4 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, Gỗ Đức Thành cũng vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23/11/2021. Nội dung lấy ý kiến bao gồm: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và Bổ sung danh sách nhà đầu tư chiến lược (nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành) và số lượng cổ phiếu cụ thể trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã: THG) đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2021. Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Với 15,97 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, THG sẽ phải chi khoảng 15,97 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức là ngày 19/11, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 3/12/2021.

Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Mã: IDV) thông báo ngày 3.12 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt năm 2020, tạm ứng cổ tức 2021 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức tiền mặt năm 2020 tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng và tạm ứng 5% cho năm 2021, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Tổng cộng đợt này công ty sẽ chi ra hơn 31,5 tỉ đồng để trả cho cổ đông. Theo kế hoạch, năm 2021 IDV dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 25% gồm 5% tiền mặt chia trong tháng 12 và 20% cổ phiếu sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Công ty Công ty giống bò sữa Mộc Châu (Mã: MCM) thông báo 30.11 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Với 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 110 tỉ đồng. Nhóm 3 cổ đông lớn của MCM hiện nay gồm Vilico nắm giữ 32,52% vốn, tiếp đến là GTNFoods có 26,78% và Vinamilk sở hữu 8,85%, tổng cộng đến 68,15% cổ phần sẽ nhận về khoảng 75 tỉ đồng từ đợt thanh toán cổ tức sắp tới này.

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 vào ngày 30.11 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Với hơn 60,28 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sông Ba sẽ phải chi xấp xỉ 60,28 tỉ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI) thông báo 19.11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để lấy danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2021. Theo đó, công ty sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2021 với tỷ lệ 5%, tương đương 1 cổ phiếu nhận 500 đồng. Như vậy công ty sẽ chi ra hơn 7 tỉ đồng để trả cổ tức đợt này. Cuối tháng 6 vừa qua, đơn vị này đã tạm ứng cổ tức đợt 1.2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu...

Ngoài ra còn phải kể đến một số công ty khác cũng tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, như: Công ty CP Công nghệ Cao Traphaco (CNC) trả cổ tức 2.000 đồng/CP; Công ty CP Xây dựng Sông Hồng (ICG) trả cổ tức 500 đồng/CP; Công ty CP Mía đường Cao Bằng (CBS) năm 2020 bằng tiền 1.000 đồng/CP..

Quý Quý