Masan chào bán 5,8 triệu cổ phiếu ESOP cho 31 nhân sự cấp cao với giá 10.000 đồng, chi gần 1.200 tỷ trả cổ tức

Diệu Quang

01/06/2021 10:47

Masan Group sẽ phát hành 5,8 triệu cổ phiếu ESOP cho 31 nhân sự cấp cao với giá 10.000 đồng, chưa bằng 1/11 thị giá trên sàn chứng khoán. Ngoài ra, công ty cũng dự định chi 1.175 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 10%.

Tập đoàn Masan (Masan Group – Mã: MSN) vừa thông báo kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Mục tiêu nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho công ty, các công ty con, công ty liên kết trong năm qua.

Theo đó, Masan Group sẽ chào bán hơn 5,8 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương gần 0,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) với mức giá 10.000 đồng cho cán bộ nhân viên. Thời gian thực hiện dự kiến từ 27/5 đến 8/6.

Cổ phiếu trong đợt ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày chào bán. Đóng cửa ngày 31/5, thị giá MSN dừng ở mức 110.100 đồng, gấp hơn 11 lần mức giá chào bán cho nhân viên.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Masan sẽ tăng từ 11.747 tỷ lên 11.805 tỷ đồng. Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của công ty. 

HĐQT Masan Group đã trình danh sách 31 nhân sự được tham gia chương trình ESOP lần này, trong đó có những cái tên nổi bật như Tổng Giám đốc Danny Le, 2 Phó Tổng giám đốc Michael Hung Nguyen và Nguyễn Thiều Nam…

Bên cạnh kế hoạch ESOP, Hội đồng quản trị Masan cũng đã phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp). Trong đó, chia ra hai đợt tạm ứng. Tạm ứng cổ tức đợt một tỷ lệ 9,5% (950 đồng/cp) và đợt hai tỷ lệ 0,5% (50 đồng/cp).

Với hơn 1,17 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Masan Group sẽ chi hơn 1.175 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông.
HĐQT uỷ quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group hoặc ông Danny Le, CEO công ty quyết định thời điểm chi trả tạm ứng cổ tức theo hai đợt nói trên. Nguồn tiền chi trả phù hợp với kế hoạch về nguồn tiền và kế hoạch kinh doanh của công ty.

Hiện tại, cơ cấu cổ đông lớn của Masan Group gồm CTCP Masan do ông Nguyễn Đăng Quang làm chủ tịch nắm 31,39% và Ardolis Investment Pte Ltd 7,27%. Dự kiến CTCP Masan và Ardolis Investment Pte Ltd sẽ thu về lần lượt 389 tỷ đồng và 85 tỷ đồng tiền cổ tức.

Về tình hình kinh doanh của Masan Group, kết thúc quý I/2021 với doanh thu tập đoàn đạt 19.977 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3%; Lợi nhuận sau thuế 342,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 216 tỷ đồng, lãi ròng phân bổ cho cổ đông công ty mẹ đạt 187 tỷ đồng.

Năm 2021, Masan Group đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt từ 92.000 đến 102.000 tỷ đồng (tăng trưởng từ 19% đến 32% so với năm 2020), Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông của Công ty đạt từ 2.500 đến 4.000 tỷ đồng (tăng trưởng 103% đến 224% so với năm 2020). 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT công ty đã chấp thuận phương án không chia cổ tức năm 2020. Cổ tức 2019 là 10% bằng tiền mặt, tương ứng số tiền 1.175 tỷ đồng.

Cổ đông công ty cũng thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng khối lượng tối đa 10% số cổ phần đang lưu hành. Số lần chào bán có thể trong 1 hoặc nhiều đợt. Thời gian thực hiện trong năm 2021 đến trước kỳ ĐHĐCĐ năm 2022. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo kiểm toán gần nhất, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Diệu Quang