HoREA: Cần tăng trần dư nợ tín dụng, gỡ khó cho thị trường địa ốc

Long Vũ - Quốc Đại

26/07/2022 16:04

Nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp và thị trường địa ốc, HoREA kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tăng trần dư nợ tín dụng năm 2022 lên 1-2% so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14%. Trong đó, xem xét tăng trần dư nợ tín dụng cho 4 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất và các ngân hàng thương mại đạt chuẩn Basel 2.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi tới Thủ tướng Chính phủ kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tại văn bản này, HoREA tiếp tục nhấn mạnh chính sách tín dụng là một công cụ rất hiệu quả để điều tiết nền kinh tế và thị trường bất động sản. Đặc biệt, trong giai đoạn nhà nước đang thực hiện nhiều chính sách để phục hồi và tái phát triển nền kinh tế sau dịch Covid-19 thì các chính sách tín dụng là cực kỳ quan trọng.

Theo HoREA, báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tổng dư nợ tín dụng bất động sản tại ngày 31/5 là 2,33 triệu tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 12,31% so với cuối năm ngoái và cao hơn mức tăng trưởng tín dụng bình quân của nền kinh tế là 9,35%.

Nhưng thực chất, tín dụng kinh doanh bất động sản là 786.000 tỷ đồng, chỉ đạt mức tăng trưởng 8,4%, thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng bình quân của nền kinh tế 9,35%. Con số này đã cho thấy rõ, trong 6 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người mua nhà khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng hơn so với trước đây.

1-1658819894.jpeg

Để gỡ khó cho thị trường địa ốc, HoREA lại kiến nghị NHNN tăng trần dư nợ tín dụng năm 2022 lên 1-2% so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14%.

Do đó, Hiệp hội đề nghị Ngân hàng Nhà nước thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng hợp lý để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bất động sản có dự án khả thi, có uy tín thương hiệu, là khách hàng tin cậy, có tài sản bảo đảm được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng.

HoREA cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép ngân hàng thương mại được cho khách hàng vay để chứng minh khả năng tài chính của khách hàng vay trong các quan hệ giao dịch dân sự với bên thứ ba, hoặc cho vay để góp vốn, hợp tác đầu tư, hoặc cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống; trong đó có xây nhà, sửa chữa nhà, mua nhà trong trường hợp khách hàng có tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Bên cạnh đó, HoREA mong muốn Ngân hàng Nhà nước xem xét tăng trần dư nợ tín dụng năm 2022 lên 1-2% so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% đã xác định trước đây; trong đó xem xét tăng trần dư nợ tín dụng cho 4 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất (Big 4) và các ngân hàng thương mại đạt chuẩn Basel 2.

“Hiệp hội đề nghị Ngân hàng Nhà nước thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng hợp lý để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bất động sản có dự án khả thi, có uy tín thương hiệu, là khách hàng tin cậy, có tài sản bảo đảm được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng”, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA đề nghị.

Đồng thời, HoREA cũng kiến nghị Bộ Tài chính thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP để chấn chỉnh, kiểm soát hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

"Việc chấn chỉnh hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu riêng lẻ an toàn, lành mạnh là rất cần thiết và cấp bách, trong đó có hoạt động phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, hướng đến khuyến khích doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng", Chủ tịch HoREA chia sẻ.

Trước đó, tại Hội Nghị phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong năm 2022, Ngân hàng Nhà nước định hướng tín dụng tăng khoảng 14%, cao hơn mức tăng 13,61% trong năm 2021 và 12,17% năm 2020.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến 30/6/2022, tín dụng đã tăng 9,35%, là mức cao hơn so với mức tăng của 6 tháng đầu năm của cả những năm trước đại dịch Covid-19. Cho tới thời điểm hiện nay, dù lạm phát đang chịu sức ép gia tăng trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 là 14%.

Trong 6 tháng cuối năm, đại diện Ngân hàng Nhà nước đánh giá tình hình kinh tế thế giới bất trắc, khó lường, tác động tới kinh tế, tiền tệ trong nước. Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ yêu cầu thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ để phục hồi kinh tế nhưng tại các nghị quyết này, mục tiêu bao trùm vẫn phải bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Nói về tình trạng phát hành trái phiếu như hiện nay và trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, thành lập các công ty xếp hạng tín nhiệm uy tín, nâng cao sự minh bạch trong hoạt động huy động vốn trên thị trường chứng khoán.

Long Vũ - Quốc Đại