Nutifood bắt tay chiến lược với công ty sữa được sở hữu bởi 10.000 nông dân New Zealand - Fonterra

Nutifood chính thức giới thiệu dòng sản phẩm mới NutiMilk 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự nhiên, một trong các nguồn sữa tốt nhất thế giới đến thị trường Việt Nam.