Thiếu tướng Lê Tấn Tới được đề cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, sinh năm 1969, quê Cà Mau, Thứ trưởng Bộ Công an được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.