THIBIDI có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Theo quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Thiết bị điện - Thibidi (Mã: THI), ông Phan Ngọc Thảo sẽ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Thibidi nhiệm kỳ 2019 - 2024 thay ông Nguyễn Văn Tuấn từ ngày 1/10 tới.