Không gian làm việc chung gặp khó sau COVID-19

Giãn cách xã hội, cách ly toàn xã hội và văn hóa làm việc tại nhà đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguồn cung của bất động sản dành cho không gian làm việc chung.