Khởi công xây dựng Phân khu Sunlake Villas tại Van Phuc City

Ngày 16/2/2022, Van Phuc Group cùng Công ty NAVICONS - Tổng thầu công trình đã tổ chức Lễ khởi công Giai đoạn 2 Phân khu Sunlake Villas tại Van Phuc City.