Bộ Y tế điều Giám đốc các BV Trung ương đứng đầu 3 Trung tâm hồi sức tích cực tại TPHCM

Trung Kiên

29/07/2021 17:54

Bộ trưởng Bộ Y tế giao Giám đốc BV Việt Đức kiêm nhiệm Giám đốc BV Hồi sức COVID-19 của Bộ Y tế trên địa bàn Thủ Đức, TPHCM, quy mô 500 giường; Giám đốc BV Bạch Mai kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực của Bộ Y tế đặt tại BV dã chiến số 16 của TPHCM, quy mô 500 giường.

null

TPHCM thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực để tập trung điều trị bệnh nhân nặng và rất nặng.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, vấn đề cần quan tâm nhất trong phòng chống dịch COVID-19 của TP tại thời điểm này, là phải cứu chữa được các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch và giảm tỷ lệ tử vong.

Vì vậy, để tiếp tục cùng TPHCM phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng khẳng định, Bộ Y tế giao các BV tuyến Trung ương thiết lập 3.000 giường hồi sức trên địa bàn TPHCM, Giám đốc các BV Trung ương sẽ làm Giám đốc các BV hồi sức COVID-19 này.

Cụ thể, ngoài BV Hồi sức COVID-19 TPHCM quy mô 1.000 giường do BV Chợ Rẫy chịu trách nhiệm tại BV Ung bướu TPHCM cơ sở 2 (BV này đang tập trung điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch), Bộ Y tế sẽ cùng với TP thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực khác, để tập trung điều trị bệnh nhân nặng và rất nặng.

Bộ Y tế giao Giám đốc BV Việt Đức sẽ kiêm nhiệm Giám đốc BV Hồi sức COVID-19 của Bộ Y tế trên địa bàn quận Thủ Đức, với quy mô 500 giường. BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ hỗ trợ BV Việt Đức về điều trị hồi sức bệnh nhân COVID-19 nặng.

GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức cho biết, ngay chiều 28/7, BV đã đưa ekip gây mê hồi sức của BV vào TPHCM, đồng thời chuẩn bị sẵn 30% nhân lực của BV để sẵn sàng nhận nhiệm vụ của Bộ Y tế giao thiết lập Trung tâm hồi sức COVID-19 quy mô 500 giường tại TPHCM. 

Bộ trưởng Y tế cũng giao Giám đốc BV Bạch Mai kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực của Bộ Y tế đặt tại BV dã chiến số 16 của TPHCM, với quy mô 500 giường. Ngay trong chiều nay (29/7), đoàn chuyên gia về hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực của BV sẽ lên đường bay vào TPHCM.

BV Trung ương Huế được giao nhiệm vụ thiết lập Trung tâm hồi sức quy mô 500 giường trên cơ sở BV dã chiến số 13.

Ngoài ra, Giám đốc các BV Phổi Trung ương, BV Lão khoa Trung ương, BV E và BV K, được giao nhiệm vụ sẵn sàng chung sức thiết lập thêm một Trung tâm hồi sức tích cực khác khi cần.

Trung Kiên

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin