Vĩnh Long có Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường mới

Quang Phúc

08/05/2024 16:02

Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định bổ nhiệm ông Đào Anh Xuân Nhựt ngồi vào ghế Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, có thời hạn 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Chí - Trưởng Phòng Kinh tế - Ngoại vụ, thuộc Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thời hạn 5 năm

3-5-2024-nhan-su-moi-1715158816.jpeg
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Đào Anh Xuân Nhựt (bìa trái) và đồng chí Lê Minh Chí (bìa phải).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đánh giá các đồng chí được bổ nhiệm có phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín và kinh nghiệm, phù hợp thực tiễn của từng vị trí để phân công đảm nhiệm.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời lưu ý các đồng chí được bổ nhiệm cần tích cực phát huy phẩm chất đạo đức, năng lực và kinh nghiệm của bản thân cùng công chức, viên chức, người lao động đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Song song đó cũng cần tăng cường sự đoàn kết nội bộ, đoàn kết với các sở, ban, ngành tỉnh; tạo mối liên hệ đoàn kết, gắn bó giữa các tỉnh. Đồng thời, tăng cường sự thống nhất giữa lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao phó. Không ngừng phấn đấu, nỗ lực, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, bám sát nhiệm vụ chuyên môn của ngành, của tỉnh để ngày càng nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Quang Phúc