VietinBank Securities có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Lưu Hằng

11/11/2021 18:03

Quyền Tổng giám đốc Trần Phúc Vinh được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn ông Vũ Đức Mạnh - nhân sự cấp cao Vietinbank giữ chức Tổng Giám đốc Vietinbank Securities.

vietinbank-nhan-su-moi-1636628411.jpg
Tân Chủ tịch HĐQT Trần Phúc Vinh (bên trái) và tân Tổng giám đốc Vũ Đức Mạnh.

Ngày 11/11/2021 Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities; mã HOSE: CTS) đã công bố quyết định nhân sự Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Công ty. Theo đó, ông Trần Phúc Vinh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT. Ông Vũ Đức Mạnh được giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc, phụ trách Ban Điều hành Công ty.

Ông Trần Phúc Vinh sinh năm 1989 tại Nghệ An, tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ông Vinh đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam như: Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Phó Giám đốc Chi nhánh Bắc Hà Nội, Phó phòng Thị trường vốn. Ở các vị trí công tác, Ông Trần Phúc Vinh luôn được đánh giá là cán bộ quản lý cấp cao tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức, tư duy nhạy bén, có năng lực nổi trội, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị được giao.

Ông Vũ Đức Mạnh sinh năm 1981 tại Phú Thọ là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Tổng hợp Oklahoma, Hoa Kỳ, cử nhân Tài chính – Ngân hàng – Học Viện Ngân hàng. Ông Vũ Đức Mạnh đã có gần 20 năm công tác tại hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Trước khi được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc tại Công ty Chứng khoán Công thương ông Mạnh đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như: Trưởng phòng Thị trường Vốn ngân hàng VietinBank, Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ VietinBank, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VietinBank.

Với các vị trí được bổ nhiệm, VietinBank Securities được kì vọng tạo ra những bước phát triển mới, góp phần khẳng định uy tín, vị thế thương hiệu Công ty trên thị trường chứng khoán, tài chính.

Lưu Hằng