Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên đảm nhiệm việc phát ngôn của Bộ Công an thay cho Trung tướng Tô Ân Xô

Quang Phúc

06/07/2024 21:12

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã được phân công thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an thay Trung tướng Tô Ân Xô.

Ngày 6/7, tin từ Bộ Công an cho biết Bộ trưởng Bộ Công an đã phân công Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (người phát ngôn Bộ Công an), thay Trung tướng Tô Ân Xô. Trước đó, Trung tướng Tô Ân Xô đã được giao nhiệm vụ mới.

cdn-ivtcnewsvn-upload-2024-07-06-hoang-anh-tuyen-15560966-1720274963.jpeg
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9.2.2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an đã phân công thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thường trực Phòng chống ma túy (Bộ Công an); Phó Cục trưởng, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy quốc gia; Phó Chánh văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy; Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát. 

Tháng 10/2018, ông Hoàng Anh Tuyên giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Việt Nam.

Quang Phúc