Quý 3/2023, Vietnam Airlines ghi nhận mức lỗ gần 2.300 tỷ đồng

Hồng Vũ

01/11/2023 06:32

Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam (Vietnam Airlines; mã HVN) đã có báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023. Ông lớn lĩnh vực hàng không tiếp tục ghi nhận mức lỗ ròng gần 2.300 tỷ đồng.

Theo đó, trong quý 3/2023, HVN ghi nhận doanh thu thuần gần 23.6 ngàn tỷ đồng (tăng 11%) so với cùng kỳ. Trong khi đó lãi gộp gấp 7.5 lần cùng kỳ, đạt 1.240 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính của HVN lại tăng 24% lên gần 1.900 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là lỗ tỷ giá và lãi tiền vay. Còn chi phí bán hàng cũng tăng 61% lên gần 1.400 tỷ đồng. Kết quả, HVN lỗ ròng gần 2.300 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ thứ 15 liên tiếp.

Còn luỹ kế 9 tháng đầu năm, HVN ghi nhận doanh thu thuần gần 67.6 ngàn tỷ đồng (tăng 32%) so với cùng kỳ. Nhưng lỗ ròng hơn 3.7 ngàn tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ 7.8 ngàn tỷ của cùng kỳ.

20190911-ngung-khai-thac-a330-1-1698795014.jpeg
 

Trong báo cáo gửi lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) ước tính HVN có thể lỗ hơn 4.500 tỷ đồng trong năm 2023.

Tại tới cuối tháng 9/2023, HVN sở hữu 15.4 ngàn tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn gần 3.9 ngàn tỷ. Phần lớn tài sản ngắn hạn nằm ở khoản phải thu và hàng tồn kho, ở mức tương ứng hơn 5.8 ngàn tỷ và hơn 4 ngàn tỷ.

Ở bên đối ứng, nợ ngắn hạn lên 59.8 ngàn tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 17.3 ngàn tỷ đồng. Cuối quý 3/2023, lỗ luỹ kế lên gần 38 ngàn tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm gần 14 ngàn tỷ.

Được biết, HVN đến nay vẫn chưa có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Nếu báo cáo tài chính năm 2022 sau khi kiểm toán, HVN tiếp tục ghi nhận lỗ thì có thể bị rơi vào viễn cảnh bị huỷ niêm yết trên sàn chứng khoán.

Ngoài ra, đến nay HVN vẫn chưa tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2023 sau nhiều lần dời thời điểm tổ chức. Dự kiến vào ngày 22/11, HVN sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Hồng Vũ