Lãnh đạo REE nói gì sau khi bị xử phạt do giao dịch "chui" 265 triệu cổ phiếu?

Quốc Đại

26/07/2022 11:26

Liên quan đến việc Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã:REE) bị phạt 110 triệu đồng vì giao dịch “chui” 265 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Phó Tổng giám đốc Cơ Điện Lạnh REE cho rằng, do giao dịch ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán của các mã chứng khoán nêu trên thuộc thẩm quyền quyết định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Do vậy, REE không thể công bố thông tin trước khi VSD chấp thuận, vì nếu VSD không chấp thuận thì việc công bố thông tin trước đó có thể xem như vi phạm.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Cơ Điện Lạnh REE.

Theo đó, REE bị phạt 110 triệu đồng theo quy định tại điểm g khoản 4 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

1-1658806984.jpeg

Chuyển nhượng 7 mã cổ phiếu không báo cáo, REE bị phạt 110 triệu đồng.

Nguyên nhân là do REE không báo cáo về việc dự kiến chuyển nhượng cổ phiếu tại các doanh nghiệp có liên quan. Các giao dịch này đều được thực hiện vào tháng 11/2020 theo phương thức chuyển quyền sở hữu thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Việt Nam (VSD). Tổ chức nhận chuyển nhượng đều là Công ty TNHH Năng lượng R.E.E (REE Energy) do REE sở hữu 100%.

Cụ thể, REE đã thực hiện chuyển quyền sở hữu mà không báo cáo với 3,8 triệu cổ phiếu NBP của Nhiệt điện Ninh Bình (HNX:NBP); 33,3 triệu cổ phiếu CHP của Thủy điện miền Trung (HoSE:CHP); 38,4 triệu cổ phiếu TBC của Thủy điện Thác Bà (HoSE:TBC); 29,8 triệu cổ phiếu TMP của Thủy điện Thác Mơ (HoSE: TMP); 102,1 triệu cổ phiếu VSH của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HoSE:VSH); 10,4 triệu cổ phiếu SHP của Thủy điện miền Nam (HoSE:SHP); 32 triệu cổ phiếu SBH của Thủy điện sông Ba Hạ (UPCoM:SBH) và 15,4 triệu cổ phiếu ISH của Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (UPCoM:ISH).

Giải trình cho vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Phó Tổng giám đốc Cơ Điện Lạnh REE cho biết, thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 và Quyết định của HĐQT, Công ty đã thực hiện chuyển quyền sở hữu để góp vốn bằng cổ phiếu vào Công ty TNHH Năng lượng R.E.E (do REE sở hữu 100% vốn), gồm các mã cổ phiếu NBP, ISH, SBH, CHP, TBC, TMP, VSH và SHP thông qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

cfo-ree-1658807459.jpeg

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Phó Tổng giám đốc Cơ Điện Lạnh REE cho biết, REE không thể công bố thông tin trước khi VSD chấp thuận, vì nếu VSD không chấp thuận thì việc công bố thông tin trước đó có thể xem như vi phạm. (Ảnh: REE)

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình cho biết thêm, REE đã hiểu rằng giao dịch ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán của các mã cổ phiếu nêu trên thuộc thẩm quyền quyết định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Do đó, REE không thể công bố thông tin trước khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận, vì nếu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam không chấp thuận thì việc công bố thông tin trước đó có thể xem như vi phạm.

“Khi biết được đã vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin, REE đã chủ động gửi đơn giải trình đến Sở Giao dịch Chứng khoán và sau đó, Công ty cũng đã có văn bản giải trình gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin. Vì là lần đầu tiên Công ty thực hiện việc chuyển quyền sở hữu cổ phần để thành lập doanh nghiệp và trong quá trình thực hiện REE đã cố gắng công bố thông tin minh bạch, tuy nhiên vẫn có sơ sót”,  Phó Tổng giám đốc Cơ Điện Lạnh REE cho hay. 

Quốc Đại