Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình đăng ký mua thêm hơn 6,6 triệu cổ phiếu HBC

Minh Quân

25/07/2022 08:28

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE – Mã HBC) vừa đăng ký mua 6.634.600 cổ phiếu HBC để nâng sở hữu từ 17,21% lên 19,91% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 27/7 đến 25/8.

le-viet-hai-1658712286.jpg
Ông Lê Viết Hải- Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Mới đây, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE – Mã HBC) đăng ký mua 6.634.600 cổ phiếu HBC để nâng sở hữu từ 17,21% lên 19,91% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 27/7 đến 25/8.

Được biết từ 23/6 đến 22/7, ông Lê Viết Hải cũng đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HBC. Tuy nhiên, kết thúc thời gian chỉ mua được 3.365.400 cổ phiếu, chiếm 33,7% tổng lượng đăng ký. Lý do được đưa ra do diễn biến thị trường chưa thuận lợi.

Trước đó, công ty đã công bố báo cáo tài chính quý I/2022 hợp nhất với doanh thu thuần đạt 2.983 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,6 tỷ đồng, tăng 18,3%.

Tính đến thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản HBC vào mức 17.085 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là phải thu ngắn hạn với 11.862 tỷ đồng, bao gồm phải thu từ khách hàng là 5.035 tỷ đồng, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là 4.854 tỷ đồng (tăng nhẹ so với đầu năm)…Công ty đã trích lập tổng cộng gần 375 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên được tổ chức vào tháng 4/2022, Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. Theo đó, HBC đặt mục tiêu tổng doanh thu là 17.500 đồng, lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng; tăng lần lượt 54,1% và 261% so với kết quả năm 2021.

Ngoài ra, HBC cũng đưa ra kế hoạch với chỉ tiêu trúng thầu là 20.000 tỷ đồng, trong đó chỉ tiêu trúng thầu dân dụng là 15.000 tỷ đồng và chỉ tiêu trúng thầu công nghiệp 5.000 tỷ đồng.

Ngày 18.7 vừa qua , Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình  đã có thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã quyết nghị thông qua việc ông Lê Viết Hiếu thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc HBC kể từ ngày 23.7.2022.

Thay vào đó, ông Lê Viết Hiếu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực HBC cũng kể từ thời điểm này.

Ngoài chức danh trong ban giám đốc, ông Hiếu hiện cũng là thành viên HĐQT của Hoà Bình. Ông đang sở hữu hơn 1,1 triệu cổ phiếu HBC, tương đương 0,46% vốn.

Hiện tại, Hoà Bình chưa công bố người thay ông Hiếu giữ vai trò Tổng giám đốc công ty.

Minh Quân