Hoạt động đối ngoại của Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm 2023 không ngừng củng cố, phát triển

Trần Tùng

16/11/2023 08:25

Nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) và các tổ chức trực thuộc trong năm 2023, định hướng và đổi mới phương thức hoạt động đối ngoại trong năm 2024, ngày 15/11 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội đã tổ chức Hội thảo “Tổng kết, đánh giá hoạt động đối ngoại vì hợp tác và phát triển”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, PGS.TS Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội cho biết, hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội tập trung vào các lĩnh vực lớn: Chủ động tham gia vào các cơ chế song phương, quan hệ hợp tác song phương chủ yếu các nước trong khu vực; Tham gia vào các cơ chế đa phương, tham gia vào các tổ chức có tính khu vực và toàn cầu; Tập hợp các tổ chức khoa học công nghệ trong việc kêu gọi các nguồn tài trợ từ nước ngoài cũng như là các hoạt động chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ. 

Ngoài ra là các hoạt động khác như thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt trên thế giới; Phát huy vai trò kết nối trí thức kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Các lĩnh vực này Liên hiệp Hội Việt Nam đã không ngừng củng cố, phát triển với nhiều hình thức đa dạng nhằm thúc đẩy hiệu quả công tác hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội.

pgsts-pham-ngoc-linh-pld-1700063376.jpg

PGS.TS Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu chỉ đạo.

Năm 2023 được đánh giá là năm với nhiều khó khăn đối với hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội. Hoạt động đối ngoại trong giai đoạn cuối năm 2023 tiếp tục phát sinh những khó khăn, rào cản mới, số lượng dự án viện trợ nước ngoài được phê duyệt trong năm 2023 tiếp tục suy giảm so với năm 2022 do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận 2023 cũng là năm mà hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội và các tổ chức trực thuộc ngày càng bài bản và được tăng cường trong công tác thẩm định, phê duyệt, quản lý và triển khai và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế.

Trong năm 2023, Liên hiệp Hội cũng đã xây dựng và ban hành nhiều Quy chế, quy trình hướng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc dễ dàng thực hiện, tuân thủ các quy định liên quan của Nhà nước trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại. Đồng thời cũng tạo công cụ cho Liên hiệp Hội tăng cường và đảm bảo vai trò cơ quan chủ quản, thực hiện chức năng quản lý đối với hoạt động của các tổ chức trực thuộc.

“Hội thảo “Tổng kết, đánh giá hoạt động đối ngoại vì hợp tác và phát triển” có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết đánh giá lại một năm nhiều khó khăn trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các tổ chức khoa học và công nghệ. Tôi đề nghị Hội thảo tập trung trao đổi, đánh giá, tổng kết những kết quả hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm 2023, chú trọng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, những vấn đề đang đặt ra với hoạt động đối ngoại nhân dân nói chung, hợp tác quốc tế nói riêng.” – PGS.TS Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh.

tong-ket-hoat-dong-doi-ngoai-pld-1700063376.jpg

Hội thảo “Tổng kết, đánh giá hoạt động đối ngoại vì hợp tác và phát triển”.

Theo đó, Hội thảo đã nhận được sự đóng góp, trao đổi ý kiến thẳng thắn, sôi nổi giữa các đại biểu và diễn giả đến từ các Bộ, ban, ngành trung ương. Các diễn giả và đại biểu đều đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo cũng như công tác hướng dẫn, chỉ đạo của Liên hiệp Hội trong thời gian qua đã giúp các Hội thành viên, Liên hiệp Hội địa phương và các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội từng bước tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, từ đó giúp các hoạt động hợp tác quốc tế trợ ngày càng bài bản và có bước tiến triển. 

Chia sẻ ý kiến tại Hội thảo, bà Phạm Thị Phương Chi – Quyền Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng nhấn mạnh, Liên hiệp Hội là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp có vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức, góp phần bảo vệ và phát triển đất nước.

Do vậy, Vụ Đối ngoại nhân dân đề nghị Liên hiệp Hội tiếp tục quan tâm quán triệt và triển khai trong toàn hệ thống các nhiệm vụ của Chỉ thị 12 về đối ngoại nhân dân; tổ chức các hoạt động phổ biến chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại đến các đơn vị, tổ chức trực thuộc trong hệ thống Liên hiệp Hội; cần sớm xây dựng và đưa vào triển khai thực hiện các văn bản quy định nội bộ trong hệ thống Liên hiệp Hội như Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại dành cho Liên hiệp Hội; hướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt, quản lý việc thực hiện; quản lý tài chính các dự án viện trợ nước ngoài không hoàn lại;…

ba-pham-thi-phuong-chi-pld-1700063376.jpg

Bà Phạm Thị Phương Chi – Quyền Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

Hội thảo “Tổng kết, đánh giá hoạt động đối ngoại vì hợp tác và phát triển” là sự kiện thường niên do Liên hiệp Hội tổ chức từ năm 2015 đến nay. Hội thảo đã tạo ra một diễn đàn trao đổi giữa các tổ chức trực thuộc, thành viên trong hệ thống, các cơ quan quản lý nhà nước nhằm chia sẻ thông tin về kết quả hoạt động trong một năm, cập nhật những văn bản, quy định mới liên quan của nhà nước, thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xây dựng chương trình hợp tác giữa các tổ chức trực thuộc trong hệ thống Liên hiệp Hội, góp phần giúp hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội và các tổ chức trong hệ thống ngày càng được quản lý hiệu quả trong thời gian tới.

Trần Tùng