Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam

Linh Nguyễn

18/12/2022 08:56

Truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ luôn là nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi và cũng là thế mạnh của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam). Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên đã luôn chủ động tập hợp lực lượng, nguồn lực để triển khai các hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức, hoạt động này đã có nhiều bước tiến và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Sáng ngày 17/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo “Tổng kết hoạt động phổ biến kiến thức năm 2022”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KH&CN) luôn được xác định nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.

Hoạt động này luôn được Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đặc biệt quan tâm, cùng với hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, truyền thông và phổ biến kiến thức đã góp phần tạo ra bản sắc riêng có của đội ngũ trí thức KH&CN thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

z3966188613203-d829ec733c6b8956d5697daea963fe79-1671255870-1671414661.jpg
PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên đã luôn chủ động tập hợp lực lượng, nguồn lực để triển khai các hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức, hoạt động này đã có nhiều bước tiến và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Báo cáo về những hoạt động đã làm được trong năm vừa qua, bà Phạm Thị Bích Hồng, Phó trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức (TT&PBKT) Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, năm 2022, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã thực hiện, triển khai hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức một cách tích cực, tập trung vào các mảng hoạt động quan trọng, cần thiết.

Về trang tin điện tử vusta.vn, trang tin có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên. Bên cạnh các cơ quan báo chí, vusta.vn là trang tin chính thức công bố các chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, định hướng phát triển và hoạt động của toàn hệ thống, mang tính thời sự, chính xác, là bức tranh đầy đủ và sinh động về hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Chính vì ý nghĩa quan trọng đó cho nên việc nâng cao chất lượng của trang tin là hoạt động cần thiết và được Ban TT&PBKT chú trọng triển khai. Sau 1 năm hoạt động, trang tin đã hoạt động cơ bản ổn định, giao diện thân thiện, tốc độ truy cập nhanh chóng, quản trị tốt, tính bảo mật được tăng cường, đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra. Nội dung trang tin đã từng bước được cải thiện, đáp ứng nhiệm vụ thông tin công tác chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Công tác báo chí có nhiều thay đổi tích cực

Báo chí, xuất bản là mảng quan trọng góp phần thực hiện công tác truyền thông, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên.

z3966188575377-2774ed91696d9cef1e362226e5bd0aa9-1671255870-1671414661.jpg

Bà Phạm Thị Bích Hồng, Phó trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam

Năm 2022, công tác chỉ đạo của Liên hiệp Hội Việt Nam đối với công tác báo chí được tăng cường thông qua các hoạt động như Tổ chức hội nghị thông tin những vấn đề quan trọng, định hướng hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam tới các cơ quan báo chí trong hệ thống; Tổ chức các hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề nghiệp báo chí cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong hệ thống.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông về công tác báo chí được tăng cường thông qua các sự kiện như Tổ chức buổi làm việc giữa Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam về việc thực hiện Quyết định 75-QĐ/TW; Tham mưu cho Lãnh đạo hoàn thành Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư về “Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí”;…

Với việc quan tâm, tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ các cơ quan báo chí, trong năm vừa qua, hoạt động báo chí đã có nhiều thay đổi tích cực. Báo Tri thức và Cuộc sống đã cơ bản ổn định hoạt động, xây dựng tòa soạn theo hướng hội tụ, hợp nhất, nội dung phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ trí thức KH&CN.

68 cơ quan báo chí trong hệ thống cũng đã cơ bản hoạt động ổn định sau quy hoạch báo chí toàn quốc. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong bối cảnh chung nhưng cũng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tuyên truyền về kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, chỉ có một số rất ít trong hệ thống báo chí còn có vấn đề phải nhắc nhở, xử lý.

Năm 2022, các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã chủ động thực hiện kế hoạch truyền thông và phổ biến kiến thức, các hội thành viên làm tốt công tác truyền thông qua báo chí, trang tin điện tử, bản tin, webiste, hội nghị, hội thảo tập huấn, xuất bản ấn phẩm. Một số hội thành viên tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc gia, hội thảo quốc tế tạo uy tín về mặt chuyên môn khoa học.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam

Bà Phạm Thị Bích Hồng, Phó trưởng Ban TT&PBKT Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, năm 2023, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ liên kết, phát huy tối đa sức mạnh của các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý, điều phối hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

z3966188514635-106aa8b15d1f3b3bd50816ea6dc0ef9d-1671255870-1671414699.jpg

Toàn cảnh Hội thảo

Tổ chức các hội thảo, triển lãm, hội nghị, tọa đàm, tập huấn phổ biến kiến thức nhằm nâng cao năng lực cho hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong tuyên truyền và phổ biến kiến thức KH&CN. Tổ chức tuyên truyền các thành tựu trong công tác tư vấn, phản biện; bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu; đối ngoại nhân dân và các hoạt động nổi bật khác của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Với các tổ chức thành viên, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục chủ trì, lựa chọn, phối hợp với một số hội ngành toàn quốc, một số liên hiệp hội địa phương thực hiện Đề tài phổ biến kiến thức lớn với quy mô ngành, lĩnh vực hoặc khu vực/quốc gia nhằm tạo kết quả rõ rệt, tạo chuyển biến rõ nét trong trong đóng góp của các nhà khoa học, thể hiện sức mạnh tổng hợp, riêng có của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến biến kiến thức khoa học và công nghệ cho nhân dân.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Lê Thị Thúy, Viện trưởng viện Khoa học và Kỹ thuật Chăn nuôi - Hội Chăn nuôi Việt Nam đánh giá, công tác truyền thông và phổ biến kiến thức trong các năm qua của Liên hiệp Hội Việt Nam đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Đó là đã phát huy được lực lượng trí thức cho tư vấn, phản biện, giám định xã hội, đề xuất cho Đảng và Nhà nước rất nhiều chính sách về KHCN. Bên cạnh việc nghiên cứu khoa học, thì việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KH&CN cũng được đồng thời tổ chức tới các tầng lớp nhân dân để cùng tham gia phát triển KHCN, tạo sự lan tỏa ra toàn xã hội.

Tuy nhiên để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, PGS.TS. Lê Thị Thúy cho rằng cần đổi mới phong phú về nội dung, đa dạng về phương thức hoạt động nhằm phát huy vị thế, vai trò, tiềm năng,  sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền và lan tỏa trên tất cả các tầng lớp, các giới, toàn xã hội.

Bên cạnh việc phát huy nội lực, cần tăng cường nguồn lực, cơ sở vật chất trong lồng ghép các hoạt động nghiên cứu KH với hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN, huy động các nguồn tài chính trong nước và quốc tế, sự kết nối hoạt động giữa các Ban, Ngành trong Liên hiệp Hội Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước để đạt hiệu quả nhiệm vụ tối ưu nhất.

Linh Nguyễn