Gỗ Trường Thành của Chủ tịch Mai Hữu Tín bị phạt vì công bố thông tin sai lệch

Mai Ngọc

26/09/2022 17:33

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (MCK: TTF). Được biết, doanh nhân Mai Hữu Tin hiện là Chủ tịch HĐQT của TTF.

Theo đó, TTF đã công bố thông tin sai lệch số liệu các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính quý 4/2021. Bên cạnh đó, TTF cũng công bố thông tin sai lệch trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 do điều chỉnh các khoản dự phòng đối với các khoản phải thu từ công ty con và dự phòng các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng (tại BCTC năm 2021 được kiểm toán); điều chỉnh dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu từ công ty con (BCTC bán niên năm 2022 được soát xét.

Với vi phạm này, TTF đã bị phạt số tiền 150 triệu đồng. Đồng thời UBCKNN buộc TTF phải thực hiện cải chính thông tin theo quy định của pháp luật.

Trước đó, báo cáo tài chính năm 2021 của Gỗ Trường Thành sau khi được EY kiểm toán đã ghi nhận nhiều chênh lệch so với báo cáo tự lập trước đó. Một điểm đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính bất ngờ tăng gấp 3 lần sau khi kiểm toán. Cụ thể lên mức 60,1 tỷ đồng.

308070939-1245797296273780-909878344798436027-n-1664187447.jpeg
Trong thời gian qua, doanh nghiệp của ông Mai Hữu Tín liên tục bị UBCKNN xử phạt.

Nguyên nhân là do Công ty ghi nhận thêm thu nhập từ việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành M’Drak và Công ty CP Vật liệu Xây dựng Trường Thành – Phước An.

Ngoài ra, chi phí quản lý của TTF cũng được điều chỉnh tăng thêm 65%. Cụ thể là lên 140 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp này trích lập dự phòng hơn 39 tỷ đồng đối với các khoản phải thu khó đòi. Trong khi đó, ở báo cáo tự lập, công ty hoàn nhập dự phòng khoản mục này hơn 5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty còn 2,5 tỷ đồng trong khi báo cáo tự lập trước đó là 20,6 tỷ đồng.

Chính điều này dẫn đến lỗ ròng của cổ đông công ty mẹ là 8,7 tỷ đồng trong khi báo cáo tự lập lãi 8,8 tỷ đồng.

Còn tại báo cáo kiểm toán bán niên 2022, TTF ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng giảm 42% so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm 3,26 tỷ đồng, về 4,5 tỷ đồng; lãi ròng tăng từ 8,4 tỷ lên gần 11 tỷ đồng sau soát xét.

Trong đó, lợi nhuận gộp tăng hơn 6 tỷ (4%) so với báo cáo tự lập lên gần 156 tỷ đồng. Doanh thu tài chính lại giảm hơn 28 tỷ (63%) so với báo cáo tự lập xuống 16 tỷ đồng do lãi chênh lệch từ tỷ giá và lãi tiền gửi, cho vay giảm sút.

Tương tự chi phí tài chính cũng giảm 12 tỷ (20%) so với báo cáo tự lập xuống 47 tỷ đồng. Ngược lại, lợi nhuận khác tăng 2,3 tỷ (16%) so với báo cáo tự lập lên gần 17 tỷ đồng, chủ yếu nhờ xóa sổ công nợ.

Theo giải trình của TTF, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng hơn 2 tỷ đồng so với số liệu ban đầu là do công ty đã ghi nhận bổ sung phần lãi trong công ty liên doanh liên kết.

Còn lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát tăng lên hơn 6 tỷ từ mức 670 triệu đồng trước kiểm toán là có nguyên nhân do ghi nhận bổ sung chi phí quản lý doanh nghiệp các công ty con.

Mai Ngọc