Chủ tịch Tập đoàn TTC Đặng Văn Thành muốn bán toàn bộ gần 10 triệu cổ phiếu SBT đang nắm giữ

Thùy Linh

07/04/2022 15:17

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công, đăng ký bán sạch 10 triệu cổ phiếu SBT của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà để cơ cấu danh mục đầu tư.

doanh-nhan-dang-van-thanh-1649319284.jpg
Doanh nhân Đặng Văn Thành

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC), người có liên quan của người nội bộ Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán SBT) đã đăng ký bán toàn bộ 9.997.000 cổ phiếu SBT đang nắm giữ, tương ứng tỷ lệ 1,54%, với mục đích thực hiện giao dịch nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 12/4/2022 đến ngày 11/5/2022, phương thức giao dịch là thỏa thuận. Bên mua dự kiến là Công ty cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh (TTC Đặng Huỳnh, một thành viên của Tập đoàn TTC).

Trong khi đó, vợ, con gái và Tập đoàn Thành Thành Công của doanh nhân này vẫn chiếm tỷ lệ chi phối SBT với 51,92%, tương đương gần 338 triệu cổ phiếu. Trong đó, tập đoàn do ông Thành làm chủ tịch nắm 25,82%. Bà Huỳnh Bích Ngọc (vợ ông) nắm 10,71% và "công chúa mía đường" Đặng Huỳnh Ức My nắm 15,39%.

Được biết, TTC Đặng Huỳnh và TTC Sugar là công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn TTC nơi ông Đặng Văn Thành là Chủ tịch. Đây là Tập đoàn đầu tư đa ngành với gần 43 năm hình thành và phát triển.

Thành Thành Công hoạt động trong các lĩnh vực trọng tâm, gồm: Nông nghiệp - Năng lượng - Bất động sản - Bất động sản Công nghiệp - Du lịch, với quy mô gồm 4 Tổng công ty ngành, 1 Ủy ban ngành và hơn 120 đơn vị trực thuộc tại các tỉnh thành trên cả nước và khu vực (Lào, Campuchia, Singapore…). 

Còn Thành Thành Công - Biên Hòa là doanh nghiệp dẫn đầu ngành đường nội địa với thị phần 46%. Niên độ tài chính 2020-2021, công ty tiêu thụ 1,16 triệu tấn và ghi nhận doanh thu 14.925 tỷ đồng. Niên độ 2021-2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu 16.905 tỷ đồng và lãi trước thuế 750 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và giảm 4% so với cùng kỳ.

Thùy Linh