Chứng khoán Agribank báo cáo tài chính quý 2/2022 ra sao?

Tiểu Vũ

13/07/2022 11:30

Báo cáo tài chính quý 2/2022 của Công ty CP Chứng khoán Agribank ghi nhận lợi nhuận sau thuế lao dốc tới 92%, về còn 22 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là do hầu hết các nguồn thu lớn của công ty đều giảm.

Công ty CP Chứng khoán Agribank (Agriseco – mã HoSE: AGR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với doanh thu hoạt động lao dốc rất mạnh so với cùng kỳ, đạt khoảng 22 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu hoạt động quý 2 của Agriseco giảm gần 5% về mức 86,1 tỷ đồng, doanh thu tài chính giảm 11% xuống 16 tỷ đồng và thu nhập khác giảm mạnh từ 149 tỷ đồng về 8,6 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu hoạt động, lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm từ 15,8 tỷ về 9,2 tỷ đồng, lãi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chủ yếu là tiền gửi và trái phiếu giảm từ 17,2 tỷ về 13 tỷ đồng, doanh thu môi giới giảm từ 24,3 tỷ về 19,3 tỷ đồng. Ngược lại, mảng đóng góp lớn nhất là lãi từ các khoản cho vay và phải thu lại tăng 34% so với cùng kỳ, từ mức 29 tỷ lên 39,2 tỷ đồng.

74065a920495b5aecf44af7a35802216-1657684897.png

Các nguồn thu nhập khác của Agriseco giảm mạnh và không được hoàn nhập trích lập dự phòng khiến lợi nhuận của đơn vị này giảm sâu vào quý 2.

Ngoài ra, chi phí hoạt động chiếm 47 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm tới 68 tỷ đồng do hoàn nhập chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu, lỗ suy giảm tài sản tài chính... hơn 231 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm từ 38 tỷ về 13 tỷ đồng.

Đặc biệt, Agriseco chỉ ghi nhận 4 tỷ đồng lợi nhuận khác, lao dốc 97% so mức đột biến 149 tỷ đồng của cùng kỳ. Thu nhập khác của công ty giảm mạnh do cùng kỳ năm trước thực hiện ghi nhận khoản mục người mua trả tiền trước liên quan chuyển nhượng khoản đầu tư góp vốn vào Công ty CP nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HNG) vào thu nhập khác số tiền 149 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế của Agriseco suy giảm gần 92% so cùng kỳ, về còn 22 tỷ đồng.

quy-2-1657684049.jpg
Agriseco lãi quý 2 giảm mạnh do không còn lợi nhuận khác đột biến. (Nguồn: BCTC Agriseco)

Lũy kế 6 tháng, doanh thu của Agriseco giảm nhẹ 3% về mức 188 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng sụt giảm mạnh gần 76% về mức 72 tỷ đồng. 

Tại thời điểm hết quý 2, Agriseco có 2.396 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ở mức 1.065 tỷ đồng, tăng 44% và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 796 tỷ đồng, tăng 28%.

Trước đó, trong báo cáo tài chính quý 1/2022, Agriseco ghi nhận doanh thu hoạt động gần như đi ngang so với cùng kỳ, đạt gần 102 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất với 41 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ và chiếm tỷ trọng gần 41%. Doanh thu hoạt động môi giới cũng tăng mạnh 67% so với cùng kỳ lên mức 27,3 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2022, dự nợ cho vay (bao gồm margin và ứng trước) của Agriseco lên đến 1.746 tỷ đồng, chiếm gần 62% tổng tài sản.  Trong đó, nợ gốc margin chiếm 1.549 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Tiểu Vũ
Bạn đang đọc bài viết "Chứng khoán Agribank báo cáo tài chính quý 2/2022 ra sao?" tại chuyên mục Tài chính.