Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có CEO mới

Quang Phúc

21/02/2024 15:10

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn đã trao quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Công Long.

Theo đó, ông Long sẽ giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM). Đồng thời, ông Long cũng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc của VATM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Công Long cho biết, sẽ tiếp thu, nghiêm túc triển khai đầy đủ các chỉ đạo và hứa sẽ cùng tập thể Tổng công ty đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Bộ GTVT giao.

Ông Long cũng cam kết sẽ chứng minh bằng các việc làm, kết quả cụ thể trong công tác cũng như trong cách sống, ứng xử với cấp trên và đồng nghiệp.

Đối với công việc, sẽ tập tập trung mọi nguồn lực, duy trì và cung cấp thông suốt các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay VATM được giao, đảm bảo các tiêu chí an toàn, kinh tế và hiệu quả…, duy trì chất lượng ngang tầm khu vực, hướng tới tiệm cận trình độ phát triển trên thế giới.

anh-chup-man-hinh-2024-02-21-luc-150529-1708502797.png
Thứ trưởng Bộ GTVT - Lê Anh Tuấn trao quyết định Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho ông Nguyễn Công Long (trái ảnh).

Bên cạnh đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và quản trị các nguồn lực của doanh nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, cũng như rà soát, phân bổ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động đầu tư, xây dựng của VATM đảm bảo về tiến độ, tốt về chất lượng, tuân thủ về pháp luật.

Cùng đó, sớm hoàn thành các dự án trọng điểm của VATM, trước hết là các dự án có tầm quan trọng đặc biệt về an toàn, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, có ý nghĩa lớn về chính trị -xã hội, nhất là các dự án Đài kiểm soát không lưu Điện Biên và dự án thành phần II "Các công trình phục vụ quản lý bay" thuộc dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1, dự án ATCC Hồ Chí Minh.

anh-chup-man-hinh-2024-02-21-luc-150735-1708502887.png
Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM - Lê Hoàng Minh trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Long giữ chức Tổng giám đốc VATM.

Doanh nghiệp cũng sẽ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải đặt lợi ích của quốc gia, lợi ích của Bộ GTVT, lợi ích của doanh nghiệp lên trên hết.

Quang Phúc
Bạn đang đọc bài viết "Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có CEO mới" tại chuyên mục Nhân vật.