Tiếp tục biến động "ghế nóng" tại FLC: ông Lã Quý Hiển xin từ nhiệm, Hội đồng quản trị FLC chỉ còn hai người

Lam Lam

24/06/2022 20:21

Nếu đơn từ nhiệm của ông Lã Quý Hiển được thông qua, FLC chỉ còn lại 2 thành viên là Chủ tịch Đặng Tất Thắng và bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc, kiêm thành viên HĐQT.

Tập đoàn FLC vừa cho biết ông Lã Quý Hiển vừa có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) vào ngày 22/6.

Hiện tại, ông Hiển cũng là Phó tổng giám đốc FLC. Ông Lã Quý Hiển là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn FLC từ tháng 6/2019. Ông có trình độ cử nhân ngoại ngữ và cử nhân kinh tế. Trước khi được bầu bổ sung vào HĐQT, ông Hiển từng làm Trưởng Ban tài chính kiêm Kế toán trưởng FLC.

la-quy-hien-1-1648443828-1656038638.jpg
Ông Lã Quý Hiển vừa có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) vào ngày 22/6

HĐQT FLC cho biết sẽ trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Hiển tại phiên họp gần nhất.

Nếu đơn từ nhiệm của ông Lã Quý Hiển được thông qua, HĐQT FLC chỉ còn lại 2 thành viên là Chủ tịch Đặng Tất Thắng và bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc, kiêm thành viên HĐQT.

Trước đó, phiên họp ĐHĐCĐ bất thường hôm 10/6 của FLC đã không thể tổ chức do tổng số cổ đông tham dự chỉ chiếm 33,7% vốn điều lệ. Theo thông báo của ban tổ chức, đại hội cổ đông bất thường lần 2 dự kiến tổ chức vào ngày 2/7 tới đây.

Tại phiên họp sắp tới, dự kiến sẽ bầu bổ sung ba thành viên HĐQT thay cho ông Trịnh Văn Quyết, bà Hương Trần Kiều Dung và ông Lã Quý Hiển. Đồng thời bầu bổ sung toàn bộ ba thành viên Ban Kiểm soát.

Hiện tại, danh sách ba ứng viên cho Ban kiểm soát đã được công bố bao gồm ông Vũ Minh Tuấn, ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Nguyễn Quang Thái. Tuy nhiên, danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT vẫn chưa được phía FLC công bố.

Lam Lam