Thị trường chứng khoán có luật mới sau hơn 10 năm

thunguyen

27/11/2019 00:59

Luật chứng khoán mới dự kiến có hiệu lực từ 2021 vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi lớn theo hướng minh bạch hóa và thắt chặt kiểm soát thị trường.

Luật chứng khoán sửa đổi cũng phân định lại chức năng của hai sở giao dịch chứng khoán hiện tại. Toàn bộ giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh sẽ được thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn bộ giao dịch cổ phiếu sẽ được thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc phân chia sản phẩm giao dịch trên hai sở giao dịch sẽ là cơ sở tạo ra một hệ thống chỉ số duy nhất, không trùng lặp giữa hai sàn, thay vì có hai chỉ số giá cổ phiếu hay chỉ số giá trái phiếu trên mỗi sàn như hiện nay.

Luật sửa đổi này cũng chuẩn bị cho Thủ tướng quyền quyết định việc hình thành một sở giao dịch chứng khoán duy nhất trong tương lai mà không cần phải sửa đổi Luật.

Hiện tại, theo luật sửa đổi này hai sở giao dịch chứng khoán sẽ trực thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam - cơ quan được thành lập với 100% vốn ngân sách Nhà nước.

Sửa đổi lần này đưa ra những quy định giám sát giao dịch chặt chẽ hơn, đăc biệt là trong khâu phát hành riêng lẻ và công bố thông tin.

Luật chứng khoán sửa đổi cũng trao quyền nhiều hơn cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra những sai phạm như được phép yêu cầu cung cấp thông tin, tiếp cận dòng tiền các giao dịch, các thông tin viễn thông…

Những thay đổi trên cho thấy nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc minh bạch hóa thị trường, hạn chế tình trạng thao túng nhằm bảo vệ nhà đầu tư.

Luật đã được Quốc hội bấm nút thông qua vào chiều 26.11.2019 sau hơn 10 năm thị trường chứng khoán Việt Nam vận hành theo Luật chứng khoán cũ ban hành từ năm 2006.

Đan Nguyên

thunguyen
Bạn đang đọc bài viết "Thị trường chứng khoán có luật mới sau hơn 10 năm" tại chuyên mục Tài chính.