Tập đoàn KIDO chi thưởng gần 23 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông

Thúy An

16/10/2021 17:44

HĐQT Tập đoàn KIDO vừa thông qua việc triển khai phương án sử dụng hơn 22,8 triệu cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới, không hạn chế chuyển nhượng.

kido-1634380838.jpg
Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, KIDO có khoảng 3.840 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Theo đó,  CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE – Mã chứng khoán: KDC) dự kiến chia cho cổ đông sau khi có sự chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Số cổ phiếu lẻ không phân phối hết sẽ bán cho Công đoàn công ty với giá 10.000 đồng/cp.

Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn vốn chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, KIDO có khoảng 3.840 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần; số lượng cổ phiếu quỹ của công ty là gần 51 triệu cp và ghi nhận giá trị 1.959 tỷ đồng, tương ứng giá trị bình quân trên 38.400 đồng/cp.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần của KIDO nửa đầu năm nay đạt 4.898 tỷ đồng, tăng 34% so với kết quả cùng kỳ năm trước (tỷ trọng ngành dầu ăn chiếm 83% và ngành hàng thực phẩm chiếm 17%). Trong đó, doanh thu thuần ngành dầu ăn tăng 36% và ngành hàng thực phẩm tăng 22%.

Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 351 tỷ đồng, tăng 163% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, tập đoàn đều đã thực hiện được gần 43% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm.

Thúy An