Tập đoàn Gelex ồ ạt mua lại trái phiếu trước thời hạn

Mai Ngọc

06/07/2022 09:11

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (MCK: GEX) của ông Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn Mượt) đã quyết định mua lại trước 204,9 tỷ đồng trái phiếu của hai đợt phát hành 22/7/2020 và ngày 23/7/2020. Đây là hai lô trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/đơn vị, kỳ hạn 3 năm.

Cụ thể, lãi suất cố định của hai lô trái phiếu này là 10%/năm trong 2 năm đầu. Lãi suất từ năm thứ 3 là tổng của lãi suất tham chiếu và 3,5%/năm. Tài sản bảo đảm của hai lô trái phiếu này là cổ phiếu VCW của Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UpCoM: VCW).

Theo đó, ngày 22/7, Gelex sẽ mua lại 1.352 đơn vị tương đương 67,6% lượng trái phiếu đang lưu hành của lô trái phiếu mã BONDGEX/2020.01 phát hành ngày 22/7/2020. Tổng giá trị mua lại là 135,2 tỷ đồng trên tổng mệnh giá phát hành 200 tỷ đồng. 

Ngày 23/7, Gelex sẽ mua lại 697 đơn vị tương đương 34,9% lượng trái phiếu đang lưu hành của lô trái phiếu mã BONDGEX/2020.02 phát hành ngày 23/7/2020. Tổng giá trị mua lại là 69,7 tỷ đồng trên tổng mệnh giá phát hành 200 tỷ đồng. 

Như vậy, Gelex sẽ mua lại trước hạn một năm. Giá mua lại mỗi đơn vị bằng mệnh giá cộng thêm tiền lãi. Nguồn vốn thực hiện của công ty là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư. Công ty CP Chứng khoán SSI (MCK: SSI) là đơn vị tham gia hỗ trợ mua lại các trái phiếu trước hạn nói trên.

287800399-590102815811968-506854638053376740-n-1657064543.jpeg
Tập đoàn Gelex của đại gia "Tuấn Mượt" đang ồ ạt mua lại rất nhiều trái phiếu trước thời hạn.

Trước đó, Gelex cũng thông báo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Tập đoàn này đã tổ chức 4 đợt mua lại trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 19/5/2022, Gelex công bố thông tin hoàn tất mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 19/5/2021, có lãi suất cố định là 8,5%/năm, kỳ hạn 3 năm và thời gian đáo hạn là ngày 19/5/2022. Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng mệnh giá trái phiếu (100 triệu đồng/trái phiếu) cộng với tiền lãi trái phiếu tính theo số ngày thực tế. Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng 18 triệu cổ phần GEX tại Tập đoàn GELEX và hơn 21 triệu cổ phiếu PXL tại Công ty CP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Tổng giá trị tài sản bảo đảm được xác định khi phát hành là 460 tỷ đồng. Định kỳ ba tháng một lần, tài sản bảo đảm được định giá lại.

Tiếp đó, ngày 27/5, Gelex thông báo phương án mua lại ba lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 1.200 tỷ đồng. Các trái phiếu này được phát hành ngày 15/4/2020, ngày 13/5/2020 và ngày 31/12/2021, tất cả đều có kỳ hạn ba năm. Ngày tổ chức mua lại là 8/6 và 17/6/2022.

Gần đây nhất, ngày 8/6, Gelex cũng đã mua lại toàn bộ 500 tỷ đồng trái phiếu GEXH2124003. Được biết, trái phiếu phát hành ngày 31/12/2021 và đáo hạn ngày 31/12/2024 với kỳ hạn 3 năm. Sau hơn 5 tháng phát hành, GEX đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu này. Như vậy, trong vòng một tháng, Gelex tổ chức 4 đợt mua lại trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.

Được biết, tính đến thời điểm 31/3, nợ vay tài chính của Gelex ở mức 22.775 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, trong đó 65,8% là nợ dài hạn. Dư nợ trái phiếu là 6.987 tỷ đồng, nợ ngân hàng 15.657 tỷ đồng và vay bên khác 131 tỷ đồng.

Mai Ngọc